Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2014

przechadzamsie
Play fullscreen
Myślisz o jej czterech literach jakbyś pisał krzyżówki
Ja gdy widzę ją na skwerach zerkam ponad biodrówki
Chociaż nie gram gentlemana już od podstawówki
Widywałem ją już nieraz samą gdzieś pośród kamienic
Ale nigdy nie zrobiłem nic aby coś zmienić
Choć miałem w głowie obok niepewności
Kilka spojrzeń i kolor jej paznokci
przechadzamsie
1340 0d1e 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamountains mountains
przechadzamsie
5081 2936 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamountains mountains
przechadzamsie
6278 c1aa
Reposted fromlove-winter love-winter viamountains mountains
przechadzamsie
5996 ced8
Reposted fromluckyloser luckyloser vialetshavesex letshavesex
przechadzamsie
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
przechadzamsie
przechadzamsie
przechadzamsie
przechadzamsie
przechadzamsie
przechadzamsie
3153 8159 500
Reposted fromluckyloser luckyloser vialetshavesex letshavesex
przechadzamsie
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viasouporn souporn
przechadzamsie
3450 c0e8
Reposted fromExfeletes Exfeletes vialetshavesex letshavesex
przechadzamsie
przechadzamsie
zaczyna się
od zaniedbanej
sekundy

a kończy życiem
z przytuloną
poduszką
— Piotr Mosoń 'Historia niejednej samotności'
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viastylte stylte
przechadzamsie
5363 150a
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl